Edukacja

Wielkopolska jest jednym z prężniej działających ośrodków edukacyjnych i akademickich w kraju. W regionie funkcjonuje ponad 4,5 tys. placówek edukacyjnych różnego stopnia. Poza Poznaniem, gdzie koncentrują się największe ośrodki, samodzielne szkoły wyższe mają także Leszno, Piła, Konin, Gniezno oraz Kalisz.

Szkoły

Podstawowe 1 226
Gimnazja 669
Zasadnicze zawodowe 163
Licea ogólnokształcące 189
Licea profilowane 29
Technika 192
Artystyczne ogólnokształcące 6
Policealne 234
Wyższe 40

W Wielkopolsce funkcjonuje 40 szkół wyższych. Do najważniejszych można zaliczyć:

Uczniowie, studenci i absolwenci

  Uczniowie/studenci Absolwenci
Wychowanie przedszkolne 30 068 -
Szkoły:
    podstawowe 208 143 34 398
    gimnazja 111 246 36 768
    zasadnicze zawodowe 23 831 9 103
    licea ogólnokształcące 48 450 16 964
    licea profilowane  1 416 1 034
    technika 47 367 11 813
    artystyczne ogólnokształcące 942 166
    policealne 25 532 7 347
    wyższe 159 419 45 807

Źródło: GUS – dane z 2012 r.

Rzadkie na skalę kraju kierunki i profile szkół wyższych 

Kierunek Uczelnia Lokalizacja
Kognitywistyka Uniwersytet im.
A. Mickiewicza
Poznań
Akustyka: protetyka
słuchu i ochrona
przed hałasem
Uniwersytet im.
A. Mickiewicza
Poznań
Hungarystyka Uniwersytet im.
A. Mickiewicza
Poznań
Arabistyka Uniwersytet im.
A. Mickiewicza
Poznań
Optomeria Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego
Poznań
Projektowanie mebli Uniwersytet
Przyrodniczy 
Poznań
Zarządzanie instytucją
kościelną
Uniwersytet
Ekonomiczny
Poznań
Przywództwo
w biznesie
Uniwersytet
Ekonomiczny
Poznań

 

 

Aktualnosci

Konferencja regionalna pn.: Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy.

16.10.2018
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - Centrum Obsługi Inwestora oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na konferencję regionalną pn.: Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy.
Więcej

Spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji 16 października br. w Poznaniu

10.10.2018
Departament Gospodarki UMWW oraz Instytutu Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw zapraszają 16 października 2018 r., przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, sektora organizacji pozarządowych, na  spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji.
Więcej
Więcej aktualności

Nasi partnerzy

Nasze rekomendacje

© 2012 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Realizacja:  Agencja reklamowa Poznań Kreatiff.pl