Centrum Obsługi Inwestora

Geneza powstania i oferta Centrum Obsługi Inwestora

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, jedna z największych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego w kraju, działa od 23 lat. Prowadzi wielopłaszczyznową działalność na rzecz samorządu terytorialnego, społeczności lokalnych oraz rozwoju regionu.

Działania Stowarzyszenia mają charakter długofalowy, opierają się na wielkopolskiej tradycji pracy u podstaw.

Jako łatwo identyfikowalny podmiot związany z samorządem w regionie Stowarzyszenie już obecnie jest adresatem zapytań kierowanych przez potencjalnych inwestorów, przez firmy poszukujące nieruchomości inwestycyjnych.

Z uwagi na status organizacji pozarządowej Stowarzyszenie w 2002 roku mogło zapewnić funkcjonowanie COI niezależnie od aktualnej sytuacji politycznej. Nie podlegało ograniczeniom organizacyjnym i proceduralnym typowym dla jednostek sektora publicznego, może działać elastyczniej niż administracja samorządowa.

Ponadto Stowarzyszenie dysponowało dobrymi kontaktami z poznańskim środowiskiem naukowym (UAM, Akademia Ekonomiczna, Instytut Zachodni) oraz organizacjami gospodarczymi (Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu), co pozwala w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na szybkie uzyskanie wsparcia merytorycznego.

Będąc organizacją typowo lobbyingową Stowarzyszenie mogło zwiększyć swoje zaangażowanie w promowanie wprowadzania rozwiązań i zachęt korzystnych dla inwestorów. Może przy tym czerpać z doświadczeń gmin członkowskich, wśród których są najlepiej rozwijające się gminy regionu. Atutem Stowarzyszenia była też sieć kontaktów personalnych w środowisku samorządowym.

Stowarzyszenie działa na zasadzie non profit, dzięki czemu świadczenie usług informacyjnych i szkoleniowych dla gmin i powiatów członkowskich odbywa się bezpłatnie lub przy minimalnych opłatach.

Zakres prowadzonych działań proinwestycyjnych i prorozwojowych Stowarzyszenia przed podpisaniem umowy z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych w 2002 roku:

 • Organizacja szkoleń i seminariów poświęconych problematyce rozwoju regionu, a także sprawnego zarządzania JST;
 • Od siedmiu lat prowadzona jest i aktualizowana baza danych odnośnie do gminnych nieruchomości inwestycyjnych w regionie. Dostępna jest ona na stronach internetowych Stowarzyszenia, a także publikowana w formie katalogów rozprowadzanych wśród zainteresowanych podmiotów, w szczególności podczas targów Invest City. Zarówno baza jak i katalogi opracowane są w polskiej i angielskiej wersji językowej;
 • Pozyskiwanie i udostępnianie informacji gospodarczych z regionu;
 • Uczestnictwo w imprezach wystawienniczych;
 • W 2000 r. na prośbę Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zebrane zostały informacje dotyczące stosowanych przez gminy wielkopolskie instrumentów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki ankiet zostały wykorzystane w działalności lobbingowej;
 • Promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. Prowadzony był lobbing na rzecz zwiększenia informacji lokalnych i regionalnych w mediach;
 • Uruchomienie punktu informacji europejskiej dla samorządowców;
 • Wspieranie - głównie poprzez upowszechnianie i promocję - licznych inicjatyw środowisk gospodarczych. Poprzez zaangażowanie władz gminnych informacje docierają do małych i średnich przedsiębiorstw działających z dala od głównych ośrodków regionu, często niezrzeszonych w organizacjach gospodarczych;

Celem jaki COI sobie postawiło w momencie powstania była chęć przyczynienia się do dynamiczniejszego rozwoju gospodarczego Wielkopolski.

W efekcie w czerwcu 2002 roku podpisane zostało porozumienie między ówczesnymi mocodawcami obu instytucji: Prezesem PAIiIZ Antonim Styrczulą oraz Przewodniczącym SGiPW Bronisławem Lachowiczem. Zakres umowy obejmował m.in.:

 • doradztwo inwestycyjne
 • wspólne szkolenia
 • prowadzenie bazy danych Infobase
 • obsługa projektów inwestycyjnych droga elektroniczną
 • organizacja wizyt inwestorów

 

Współpraca z instytucjami

COI kontynuje stałą współpracę z poniższymi instytucjami:

 • Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
 • Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową,
 • Wielkopolskim Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej
 • Biurem Promocji Inwestycji Miasta Poznania
 • Komisją Polityki Gospodarczej i Promocji Miasta Poznania
 • Instytutem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Zobacz kluczowe projekty realizowane przez Centrum Obsługi Inwestora.

Oferta Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora

DLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW:

 • Przygotowanie odpowiedzi na zapytania ofertowe,
 • Wyszukanie ofert odpowiadających potrzebom inwestora (korzystając z Infobase),
 • Pomoc w uzyskaniu wszelkich informacji na temat regionu, gminy,
 • Aranżowanie spotkań z lokalnymi decydentami,
 • Usługi konsultingowe w zakresie wymaganych w Polsce pozwoleń,
 • Pośrednictwo w rozmowach z urzędami,
 • Pomoc w wyszukiwaniu lokalnych partnerów w zakresie: budowy, obsługi, usług oraz poddostawców.

DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • Pośrednictwo w rozmowach z lokalnymi władzami,
 • Umieszczenie oferty firmy w bazie poddostawców
 • Wykorzystanie ich specjalizacji przy przygotowywaniu ofert dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych Wielkopolską,
 • Przekazywanie danych o firmie do PAIZU,
 • Pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami z innych rejonów Wielkopolski,
 • Pomoc w znalezieniu nowej lokalizacji.

Pobierz pliki

Działalność bieżąca COI

Realizowane projekty

Aktualnosci

Konferencja regionalna pn.: Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy.

16.10.2018
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - Centrum Obsługi Inwestora oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na konferencję regionalną pn.: Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy.
Więcej

Spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji 16 października br. w Poznaniu

10.10.2018
Departament Gospodarki UMWW oraz Instytutu Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw zapraszają 16 października 2018 r., przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, sektora organizacji pozarządowych, na  spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji.
Więcej
Więcej aktualności

Nasi partnerzy

Nasze rekomendacje

© 2012 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Realizacja:  Agencja reklamowa Poznań Kreatiff.pl