Sektory wysokiej szansy

SEKTOR MOTORYZACYJNY

 • Obecność dużych inwestorów z branży:
  • Volkswagen AG (Niemcy),
  • MAN (Niemcy),
  • Solaris Coach and Bus (Polska),
  • Auto Groclin SA (Polska),
  • Bridgestone/Friestone (Japan),
  • Delphi Automotive Systems (USA).
 • Aktywne działania województwa:
  • Zarząd województwa tworzy bazę poddostawców,
 • Dogodne połączenia komunikacyjne:
  • główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej do Rosji,
  • autostrada A2 między Koninem a Nowym Tomyślem
  • dogodne połączenia kolejowe,
  • lotnisko krajowe i międzynarodowe,
  • odrzańska trasa wodna.
 • Wysoka wydajność istniejących przedsiębiorstw produkcyjnych:
  • wśród 500 największych przedsiębiorstw w Polsce 54 firmy pochodzą z Wielkopolski,
  • region wytwarza 7,3 % krajowej produkcji samochodów,
  • 40% krajowej produkcji pojazdów komunikacji publicznej,
  • 80% krajowej produkcji samochodów ciężarowych i ciagników drogowych.
 • Wysoki udział kapitału zagranicznego:
  • 3 miejsce w kraju - po Mazowszu i Śląsku.
 • Relatywnie niski koszt pracy:
  • przeciętne wynagrodzenie w regionie 91% średniej krajowej

 -        Wykwalifikowana siła robocza:

-        Politechnika Poznańska

-        Wyższe szkoły zawodowe oferujące kierunki techniczne

 

LOGISTYKA

 • Korzystny układ połączeń transportowych z innymi regionami w kraju oraz z zagranicą:
  • połączenia drogowe:
   • wschód-zachód A2 (Berlin-Moskwa) – ukończony odcinek przebiegający przez teren woj. wielkopolskiego
   • północ-południe Gdańsk - Poznań - Wrocław - Praga (Czechy) oraz Szczecin - Poznań - Katowice,
   • województwo aktywnie inwestuje w infrastrukturę komunikacyjną, trwają prace nad modernizacją istniejących tras, mostów,
  • połączenia kolejowe:
   • zmodernizowana linia Warszawa - Berlin (3 godz. EuroCity),
   • dobrze rozwinięta sieć kolejowa połączeń lokalnych.
  • połączenia lotnicze:
   • nowoczesny terminal pasażersko-towarowy „Ławica” w Poznaniu,
   • dogodne połączenia pasażerskie z Kolonią, Frankfurtem, Wiedniem, Kopenhagą. Dublinem, Liverpoolem, Londynem, Monachium, Warszawą
 • Bogata oferta terenów inwestycyjnych:
  • możliwość zagospodarowania znaczącej liczby terenów na terenie 14 gmin województwa wielkopolskiego.
 • Duże zapotrzebowanie na usługi logistyczne.
 • Istniejące centra logistyczne (czynsze 2-4 Euro/m2):
  • Volkswagena w Swarzędzu,
  • Intermarche w Koziegłowach,
  • Reemstmy w Tarnowie Podgórnym,
  • Lidla w Jankowicach,
  • Poczty Polskiej w Komornikach,
  • Rabena w Poznaniu Gadkach,
  • Prologis Park w Sadach,
  • Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto,
  • w planach inwestycja w Poznaniu-Zegrzu - Poznańskie Centrum Logistyczne o powierzchni 100 ha.

SEKTOR BPO

 • Duże nakłady na działalność BPO w Wielkopolsce:
  • 8% ogólnych nakładów na ten sektor w Polsce.
 • Wysoka aktywność inwestycyjna województwa:
  • 34,6% najwyższe nakłady inwestycyjne w przemyśle (w Polsce - 29,8 %),
  • 3 pozycja regionu w kraju (ok. 7 mld USD) pod względem zainwestowanego kapitału firm zagranicznych,
  • 4 miejsce miasta Poznania w rankingach atrakcyjności miast Polski,
  • 5,5% wzrost produktu krajowego brutto w ciągu roku (średni wzrost dla Polski to 1,6%),
  • 9,4% PKB jest wytwarzane w województwie (3 pozycja w kraju),
 • Realizacja programu „Innowacja Wielkopolska”:
  • współpraca z regionami partnerskimi,
  • współpraca instytucji badawczych, przedsiębiorstw, uczelni, władz samorządowych.
 • Rozbudowana sieć instytucji okołobiznesowych.
 • Dostępność dobrze wykształconej kadry naukowej:
  • dobra znajomość języków obcych wśród potencjalnych pracowników,
  • 160 tysięcy studentów na 36 (w regionie) uczelniach.
 • Duża liczba szkół wyższych:
  • Poznań to siedziba 25 szkół wyższych (drugie miejsce w Polsce), w tym m in.:
   • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
   • Akademia Ekonomiczna,
   • Politechnika Poznańska,
   • Akademia Medyczna,
   • Akademia Rolnicza,
  • 44 placówki naukowo-badawcze.
 • Działalność Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego:
  • wspieranie inwestycji charakteryzujących się innowacyjnością (R&D).
 • Świetna lokalizacja:
  • rozbudowana infrastruktura techniczna, dostepność komunikacyjna, połączenia lotnicze i bliskość granicy zachodniej.
 • Możliwości lokalowe:
  • duża dostępność powierzchni biurowych o zróżnicowanym standardzie - (550 tys. m2 przy wykorzystaniu na poziomie ok. 85 %).
 • Firmy z sektora BPO w regionie (centrum usług finansowych):
  • Arvato Services Bertelsman
  • Kleffmann & Partner Sp. z o. o.
  • Marketing & Market Research
  • Carlsberg Polska S.A.
  • MAN
  • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Aktualnosci

Konferencja regionalna pn.: Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy.

16.10.2018
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - Centrum Obsługi Inwestora oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na konferencję regionalną pn.: Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy.
Więcej

Spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji 16 października br. w Poznaniu

10.10.2018
Departament Gospodarki UMWW oraz Instytutu Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw zapraszają 16 października 2018 r., przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, sektora organizacji pozarządowych, na  spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji.
Więcej
Więcej aktualności

Nasi partnerzy

Nasze rekomendacje

© 2012 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Realizacja:  Agencja reklamowa Poznań Kreatiff.pl