Sektory wysokiej szansy

SEKTOR MOTORYZACYJNY

 • Obecność dużych inwestorów z branży:
  • Volkswagen AG (Niemcy),
  • MAN (Niemcy),
  • Solaris Coach and Bus (Polska),
  • Auto Groclin SA (Polska),
  • Bridgestone/Friestone (Japan),
  • Delphi Automotive Systems (USA).
 • Aktywne działania województwa:
  • Zarząd województwa tworzy bazę poddostawców,
 • Dogodne połączenia komunikacyjne:
  • główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej do Rosji,
  • autostrada A2 między Koninem a Nowym Tomyślem
  • dogodne połączenia kolejowe,
  • lotnisko krajowe i międzynarodowe,
  • odrzańska trasa wodna.
 • Wysoka wydajność istniejących przedsiębiorstw produkcyjnych:
  • wśród 500 największych przedsiębiorstw w Polsce 54 firmy pochodzą z Wielkopolski,
  • region wytwarza 7,3 % krajowej produkcji samochodów,
  • 40% krajowej produkcji pojazdów komunikacji publicznej,
  • 80% krajowej produkcji samochodów ciężarowych i ciagników drogowych.
 • Wysoki udział kapitału zagranicznego:
  • 3 miejsce w kraju - po Mazowszu i Śląsku.
 • Relatywnie niski koszt pracy:
  • przeciętne wynagrodzenie w regionie 91% średniej krajowej

 -        Wykwalifikowana siła robocza:

-        Politechnika Poznańska

-        Wyższe szkoły zawodowe oferujące kierunki techniczne

 

LOGISTYKA

 • Korzystny układ połączeń transportowych z innymi regionami w kraju oraz z zagranicą:
  • połączenia drogowe:
   • wschód-zachód A2 (Berlin-Moskwa) – ukończony odcinek przebiegający przez teren woj. wielkopolskiego
   • północ-południe Gdańsk - Poznań - Wrocław - Praga (Czechy) oraz Szczecin - Poznań - Katowice,
   • województwo aktywnie inwestuje w infrastrukturę komunikacyjną, trwają prace nad modernizacją istniejących tras, mostów,
  • połączenia kolejowe:
   • zmodernizowana linia Warszawa - Berlin (3 godz. EuroCity),
   • dobrze rozwinięta sieć kolejowa połączeń lokalnych.
  • połączenia lotnicze:
   • nowoczesny terminal pasażersko-towarowy „Ławica” w Poznaniu,
   • dogodne połączenia pasażerskie z Kolonią, Frankfurtem, Wiedniem, Kopenhagą. Dublinem, Liverpoolem, Londynem, Monachium, Warszawą
 • Bogata oferta terenów inwestycyjnych:
  • możliwość zagospodarowania znaczącej liczby terenów na terenie 14 gmin województwa wielkopolskiego.
 • Duże zapotrzebowanie na usługi logistyczne.
 • Istniejące centra logistyczne (czynsze 2-4 Euro/m2):
  • Volkswagena w Swarzędzu,
  • Intermarche w Koziegłowach,
  • Reemstmy w Tarnowie Podgórnym,
  • Lidla w Jankowicach,
  • Poczty Polskiej w Komornikach,
  • Rabena w Poznaniu Gadkach,
  • Prologis Park w Sadach,
  • Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto,
  • w planach inwestycja w Poznaniu-Zegrzu - Poznańskie Centrum Logistyczne o powierzchni 100 ha.

SEKTOR BPO

 • Duże nakłady na działalność BPO w Wielkopolsce:
  • 8% ogólnych nakładów na ten sektor w Polsce.
 • Wysoka aktywność inwestycyjna województwa:
  • 34,6% najwyższe nakłady inwestycyjne w przemyśle (w Polsce - 29,8 %),
  • 3 pozycja regionu w kraju (ok. 7 mld USD) pod względem zainwestowanego kapitału firm zagranicznych,
  • 4 miejsce miasta Poznania w rankingach atrakcyjności miast Polski,
  • 5,5% wzrost produktu krajowego brutto w ciągu roku (średni wzrost dla Polski to 1,6%),
  • 9,4% PKB jest wytwarzane w województwie (3 pozycja w kraju),
 • Realizacja programu „Innowacja Wielkopolska”:
  • współpraca z regionami partnerskimi,
  • współpraca instytucji badawczych, przedsiębiorstw, uczelni, władz samorządowych.
 • Rozbudowana sieć instytucji okołobiznesowych.
 • Dostępność dobrze wykształconej kadry naukowej:
  • dobra znajomość języków obcych wśród potencjalnych pracowników,
  • 160 tysięcy studentów na 36 (w regionie) uczelniach.
 • Duża liczba szkół wyższych:
  • Poznań to siedziba 25 szkół wyższych (drugie miejsce w Polsce), w tym m in.:
   • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
   • Akademia Ekonomiczna,
   • Politechnika Poznańska,
   • Akademia Medyczna,
   • Akademia Rolnicza,
  • 44 placówki naukowo-badawcze.
 • Działalność Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego:
  • wspieranie inwestycji charakteryzujących się innowacyjnością (R&D).
 • Świetna lokalizacja:
  • rozbudowana infrastruktura techniczna, dostepność komunikacyjna, połączenia lotnicze i bliskość granicy zachodniej.
 • Możliwości lokalowe:
  • duża dostępność powierzchni biurowych o zróżnicowanym standardzie - (550 tys. m2 przy wykorzystaniu na poziomie ok. 85 %).
 • Firmy z sektora BPO w regionie (centrum usług finansowych):
  • Arvato Services Bertelsman
  • Kleffmann & Partner Sp. z o. o.
  • Marketing & Market Research
  • Carlsberg Polska S.A.
  • MAN
  • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Aktualnosci

Zmiany w X edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023

18.08.2022
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. zakończyła pierwszy etap przygotowań do X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023. Zmienią się nieco zasady udziału w konkursie.
Więcej

Znamy zwycięzców IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu \\

03.12.2021
Zakończono dziewiątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” - 2021, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera. O tegoroczny tytuł najbardziej atrakcyjnego terenu pod inwestycję walczyło 120 gmin, które zaprezentowały łącznie 164 oferty.
Więcej
Więcej aktualności

Nasi partnerzy

Nasze rekomendacje

© 2012 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Realizacja:  Agencja reklamowa Poznań Kreatiff.pl