Gospodarka

Podstawowym elementem gospodarki województwa jest silnie rozwinięty i zróżnicowany gałęziowo przemysł, efektywne i wysokotowarowe rolnictwo oraz dynamicznie rozwijający się sektor usług bankowych i finansowych. Ponadto występuje tu znaczący potencjał specjalistycznych przedsiębiorstw budowlanych, zdolnych do konkurowania z firmami zagranicznymi. Gospodarka regionalna charakteryzuje się wysokim stopniem uprzemysłowienia oraz otwartością na rynki zewnętrzne. Wielkopolska, osiągając wskaźniki ekonomiczne wyższe niż średnie krajowe, zaliczana jest do najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce. Wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) wyniósł tutaj w ciągu 2012 roku 5,5%, podczas gdy średni wzrost dla Polski to 1,6%. 

W Wielkopolsce wytwarzane jest 9,4% Produktu Krajowego Brutto, co daje trzecią pozycję w kraju. Przeciętnie jeden mieszkaniec województwa wytwarza wartość PKB wyższą o 5% od wskaźnika uzyskanego w kraju - (43 466 zł). 

Rozwój gospodarczy Wielkopolski jest zróżnicowany w ujęciu terytorialnym. Największy udział w tworzeniu PKB ma Poznań. Aglomeracja poznańska dominująca w sferze produkcyjnej, usługowej, instytucji otoczenia biznesu oraz nauki i kultury, stanowi wyraźny biegun wzrostu gospodarczego. Na obszarze południowej i południowo-wschodniej części regionu rozwinięty jest przemysł spożywczy, włókienniczy i odzieżowy, jak również elektromaszynowy. Najwyższa jest także produkcja i wydajność w rolnictwie. Ważne funkcje gospodarcze i społeczne pełnią tu Kalisz, Ostrów Wielkopolski i Leszno. Wschodnia część województwa, z głównym ośrodkiem w Koninie, to prężny kompleks paliwowo-energetyczny z wydobyciem węgla brunatnego i produkcją energii elektrycznej i hutnictwa aluminium. 

W północnej części Wielkopolski, jakkolwiek wyróżniającej się walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, w największym ośrodku gospodarczym w Pile zlokalizowane są zakłady wytwarzające szereg wyrobów znanych w Europie i kraju (Philips Lighting Poland). 

Istotnym elementem świadczącym o potencjale ekonomicznym regionu są zlokalizowane na tym obszarze podmioty gospodarcze. W końcu 2011 roku zarejestrowanych było 376 857 podmiotów gospodarki narodowej. W Wielkopolsce zarejestrowanych jest 6008 firm z kapitałem zagranicznym. Najwięcej jednostek koncentruje się wokół Poznania oraz większych miastach województwa. Wśród zarejestrowanych podmiotów dominują jednostki handlowe, znaczny udział mają podmioty związane z obsługą nieruchomości i firm, a także zakłady przemysłowe. 

Ponad 50 firm wielkopolskich trafiło na listę 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. Biorąc pod uwagę kryterium zatrudnienia, największa z tych firm - Jeronimo Martins Polska SA zatrudnia blisko 40 tys. pracowników.             

Województwo wielkopolskie zaliczane jest przez ekspertów do grupy regionów w Polsce o najwyższej atrakcyjności inwestowania. Potwierdzają to przeprowadzone przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego systematyczne rankingi w grupach miast (stolice regionów, powiatów i mniejszych miast). 

Czynniki stanowiące o atrakcyjności wpływają na decyzję inwestorów przy wyborze lokalizacji na działalność gospodarczą, i w zakresie stopnia inwestowania. Wśród plasujących się na najwyższych pozycjach (klasa A i B) w województwie występują: Poznań, Leszno, Piła, Gniezno, Koło, Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Szamotuły, Września, Kościan, Chodzież, Słupca, Turek, Gostyń, Krotoszyn, Ostrzeszów. 

W okresie transformacji gospodarczej kraju, w Wielkopolsce zrealizowano wiele dużych inwestycji, które umocniły i zwiększyły pozycję gospodarczą regionu. W strukturze wartości inwestycji największy udział miały inwestycje przemysłowe (przeciętnie w 35% w skali rocznej), w realizacji których uczestniczyły również renomowane, światowe koncerny.

Przykładem największych inwestycji są: fabryka w Pile - największe na świecie centrum produkcyjno-logistyczne koncernu Philips Lighting, fabryka baterii w Gnieźnie międzynarodowej grupy Philips-Matsushita, wytwórnia opon koło Poznania grupy Bridgestone/Friestone, najnowocześniejsze i jedne z największych w Europie browary Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu i Tychach, aktualnie będące częścią międzynarodowego koncernu SABMiller, Zakłady Mięsne w Gądkach koło Poznania, fabryka papierosów w Jankowicach koło Poznania, której inwestorem jest Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Zakłady Samochodów Volkswagen i Skoda w Poznaniu, dwie fabryki autobusów firmy MAN i SOLARIS w Tarnowie Podgórnym i Bolechowie koło Poznania oraz wiele innych.

Należy podkreślić, że w strefach 14 węzłów przyautostradowych na terenie 14 gmin województwa wielkopolskiego istnieją potencjalne możliwości zagospodarowania 5000 ha terenów pod atrakcyjne inwestycje. 

Znaczenie Poznania i Wielkopolski w kontaktach ze światem podkreśla obecność lotniska, na którym wybudowany został terminal pasażerski. Rozwój komunikacji lotniczej jest jednym z ważniejszych priorytetów strategii rozwoju województwa, dlatego dla zwiększenia możliwości międzynarodowych przewozów pasażerskich i towarowych przewidywana jest dalsza rozbudowa infrastruktury z tym związanej. Kluczowi inwestorzy zagraniczni w Poznaniu i Wielkopolsce (alfabetycznie):

 •  ALCATEL (F)
 •  ALLIED IRISH BANK (IRL)
 • AMAZON (USA)
 • BEIERSDORF (D)
 • BERTELSMANN (D)
 • BRIDGESTONE (JAP)
 • EXXON (USA)
 • EXIDE (USA)
 • GLAXOSmithKline (GB) 
 • INTERMARSCH (F)
 • JERONIMO MARTINS (PT)
 • MAN (D)
 • MATSUSHITO (JAP)
 • PRATT & WHITNEY (C)
 • PHILIPS (NL) 
 • PERNOD RICARD (F) 
 • REEMTSMA (D) 
 • SAB (RPA) 
 • SKF (S) 
 • STOLLWERCK (D) 
 • UNILEVER (Int.) 
 • VOLKSWAGEN (D) 
 • VON DEN HEYDEN GROUP (Int.) 
 • WRIGLEY (USA)

Aktualnosci

Konferencja regionalna pn.: Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy.

16.10.2018
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - Centrum Obsługi Inwestora oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na konferencję regionalną pn.: Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy.
Więcej

Spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji 16 października br. w Poznaniu

10.10.2018
Departament Gospodarki UMWW oraz Instytutu Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw zapraszają 16 października 2018 r., przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, sektora organizacji pozarządowych, na  spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji.
Więcej
Więcej aktualności

Nasi partnerzy

Nasze rekomendacje

© 2012 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Realizacja:  Agencja reklamowa Poznań Kreatiff.pl