O Wielkopolsce

Region położony w zachodnio-centralnej części Polski, cechujący się równomiernym rozwojem w różnych kierunkach, znacznym stopniem uprzemysłowienia, wysokim poziomem technologicznym, a także otwartością na rynki zewnętrzne. Szczególne znaczenie dla rozwoju województwa mają Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizowane od ponad 95 lat, dzięki której Poznań utrzymuje miano, obok administracyjnej, również handlowej stolicy Polski.

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się znaczącym zaangażowaniem inwestorów zagranicznych, którzy jako największą zachętę do inwestowania wymieniają wykształcone kadry. Wśród inwestorów dominuje kapitał niemiecki. Poznańskie uczelnie w rankingu szkół wyższych należą do najlepszych w kraju.

Wielkopolska to również najważniejszy w Polsce region rolniczy o dużych zasobach ziemi, gdzie poziom gospodarstw dorównuje standardom europejskim.

Pod względem geograficznym Wielkopolska stanowi pomost między Europą Wschodnią i Zachodnią. Przez obszar województwa przebiega budowana autostrada A2 oraz linia kolejowa przystosowana do europejskiego systemu transportowego szybkich przewozów. Województwo wielkopolskie współpracuje na zasadach porozumień partnerskich z kilkunastoma regionami oraz blisko 300 miastami i gminami, głównie europejskimi. które maja na celu współdziałanie przede wszystkim w zakresie gospodarki.

Stolica Wielkopolski i inne miasta województwa znane są daleko poza granicami kraju z wielu wydarzeń kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym, między innymi z Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Wielkopolska to także piękna architektura, ale również dwa ogrody zoologiczne, ogrody botaniczny i dendrologiczny, palmiarnia i liczne parki, a nawet rezerwaty przyrody. Na terenie Poznania leżą aż cztery jeziora naturalne. Województwo Wielkopolskie to region o dużej aktywności o zrównoważonym rozwoju.Szanse inwestycyjne

  • usytuowanie w strefie tras tranzytowych Wschód - Zachód,  
  • duża aktywność inwestycyjna gmin, związana z dotacjami oraz    samofinansowaniem rozwoju,  
  • wysoki poziom dochodu,
  • wysoka wydajność przemysłu,
  • zróżnicowana struktura ekonomiczna,
  • duży udział sektora prywatnego w gospodarce regionu,
  • dobrze rozwinięte instytucje wspierające biznes,
  • największy w kraju areał ziemi rolnej oraz wysoka jakość regionalnych produktów rolnych.

 

BPO

Ponad przeciętne nakłady na działalność BPO w Wielkopolsce oraz wysoka aktywność inwestycyjna województwa w ramach realizowanego programu „Innowacja Wielkopolska” daje już pierwsze wymierne efekty. Świetna lokalizacja, duża liczba szkół wyższych, a przez to dostępność dobrze wykształconej kadry naukowej, rozbudowana sieć instytucji okołobiznesowych oraz wspierająca innowacyjność działalność Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego to atuty gwarantujące dynamiczny rozwój sektora BPO w regionie.

Logistyka

Korzystny układ połączeń transportowych z innymi regionami w kraju oraz z zagranicą, bogata oferta terenów inwestycyjnych, duże zapotrzebowanie na usługi logistyczne w regionie powinny stanowić gwarancję sukcesu dla przyszłych inwestorów w tej branży.

Przemysł motoryzacyjny

Duże tradycje, wykwalifikowana siła robocza, relatywnie niskie koszty pracy przy wysokiej kulturze pracy skutkuje obecnością w regionie dużych inwestorów z branży motoryzacyjnej.
 

Aktualnosci

Spotkanie dla samorządów i przedsiębiorców z Północnej Wielkopolski

19.08.2019
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz, Prezydent Piły Piotr Głowski oraz Prezes Zarządu Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec zapraszają na spotkanie pod tytułem: Rozwój gospodarczy i obsługa inwestora w Północnej Wielkopolsce.
Więcej

Targi Autumn Fair w Birmingham - zaproszenie

15.07.2019
Oddział Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Wielkiej Brytanii zaprasza przedsiębiorstwa z branży wystroju wnętrz, upominków oraz artykułów codziennego użytku do udziału w targach Autumn Fair w Birmingham w dniach 1-4 września 2019 r.
Więcej
Więcej aktualności

Nasi partnerzy

Nasze rekomendacje

© 2012 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Realizacja:  Agencja reklamowa Poznań Kreatiff.pl