Zadania

A. Obsługa zapytań inwestorskich:
Każdego tygodnia Centrum Obsługi Inwestora otrzymuje kilka zapytań ze strony potencjalnych inwestorów. Przy współpracy z wieloma instytucjami przygotowywane są odpowiedzi głównie na tematy związane z: potencjalnymi lokalizacjami, zachętami inwestycyjnymi, dostępem do siły roboczej itd.

B. Obsługa wizyt inwestorskich:
Centrum Obsługi Inwestora organizuje każdego roku kilkanaście wizyt inwestorów zainteresowanych nabyciem nieruchomości i rozpoczęciem produkcji na terenie polski. Projekty inwestycyjne prowadzone są wspólnie z PAIiIZ oraz samodzielnie – wyłącznie na linii Inwestor – COI – Samorząd.

C. Współpraca z gminami i powiatami
W ramach codziennej aktywności COI wyłoniona została grupa najlepiej i najściślej współpracujących jednostek samorządu terytorialnego. Na takiej liście znajduje się ok. 50 JST, których oferty w pierwszej kolejności wykorzystywane są przy prowadzonych projektach inwestycyjnych. Równolegle cały czas prowadzone są spotkania i audyty z kolejnymi JST zainteresowanymi przygotowaniem atrakcyjnej oferty inwestycyjnej. 
Centrum Obsługi inwestora permanentnie tworzy bazę folderów gospodarczo inwestycyjnych wydawanych przez gminy i powiaty. Dzięki wsparciu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski działającej w Stowarzyszeniu, COI pośredniczy w wymianie doświadczeń między samorządami w kwestiach związanych promocją, zagospodarowaniem przestrzennym i obsługą inwestora.

Oferta Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora

DLA GMIN I POWIATÓW:
- Pomoc w przygotowaniu dobrej oferty inwestycyjnej,
- Weryfikacja, tłumaczenie i dystrybucja przekazanej nam oferty, 
- Pomoc w merytorycznym przygotowaniu pracownika odpowiedzialnego w gminie za kontakt z COI oraz obsługę inwestora,
- Pomoc w przygotowaniu strategii inwestycyjnej gminy,
- Przygotowywany wspólnie z PAIZ program szkoleń i warsztatów,
- Usługi konsultingowe,
- Pomoc w promocji gospodarczej gminy w PAIZ

DLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW:
- Przygotowanie odpowiedzi na zapytania ofertowe, 
- Wyszukanie ofert odpowiadających potrzebom inwestora (korzystając z Infobase),
- Pomoc w uzyskaniu wszelkich informacji na temat regionu, gminy,
- Aranżowanie spotkań z lokalnymi decydentami,
- Usługi konsultingowe w zakresie wymaganych w Polsce pozwoleń,
- Pośrednictwo w rozmowach z urzędami,
- Pomoc w wyszukiwaniu lokalnych partnerów w zakresie: budowy, obsługi, usług oraz poddostawców.

DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW:
- Pośrednictwo w rozmowach z lokalnymi władzami,
- Umieszczenie oferty firmy w bazie poddostawców 
- Wykorzystanie ich specjalizacji przy przygotowywaniu ofert dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych Wielkopolską,
- Przekazywanie danych o firmie do PAIZU,
- Pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami z innych rejonów Wielkopolski,
- Pomoc w znalezieniu nowej lokalizacji.

Aktualnosci

Konferencja regionalna pn.: Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy.

16.10.2018
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - Centrum Obsługi Inwestora oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na konferencję regionalną pn.: Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy.
Więcej

Spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji 16 października br. w Poznaniu

10.10.2018
Departament Gospodarki UMWW oraz Instytutu Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw zapraszają 16 października 2018 r., przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, sektora organizacji pozarządowych, na  spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji.
Więcej
Więcej aktualności

Nasi partnerzy

Nasze rekomendacje

© 2012 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Realizacja:  Agencja reklamowa Poznań Kreatiff.pl